Tulevat tapahtumat

Kevätkokous ma 22.4.2024 klo 17.00

Helsingissä Lapinlahden vanhassa sairaalassa, Lapinlahden polku 8, 2. kerroksen välihuoneessa ja verkossa. Etäilmoittautumiset sähköpostlla osoitteeseen sky@sky.org.

Käsitellään sääntömääräiset asiat. Vieraana on YTT Aleksi Hupli, joka alustaa uudesta kirjastaan "Älyä lääkkeistä ja päihteistä?"

Kannabis lailliseksi -mielenosoitus la 20.4.2024 klo 16.20 Kansalaistorilla

Kokoonnumme la 20.4.2024 Helsingin kansalaistorille klo 16:20 alkaen osoittamaan mieltä kannabiksen lääkekäytön  edistämisen sekä kannabiksen kieltolain kumoamisen puolesta. Tapahtumassa kuullaan musiikkiesityksiä ja puheita.

Katso tapahtuma


Kuluneen  vuoden  aikana  useat  tahot  ovat  todenneet  kansainvälisen  huumesodan  tulleen  tiensä päähän: huumeongelma kärjistyy mutta ihmisoikeudet ovat jääneet huumesodan jalkoihin.
 

”Lyhyesti  sanottuna  raportin  johtopäätös  on  se,  että  kieltolaki  on  aiheuttanut  valtavasti  vahinkoa, mutta vain vähän, jos lainkaan, hyvää”.

EU:n komission raportti YK:n huumekomissiolle vuonna 2009: Report on Global Illicit Drugs Markets 1998 – 2007. (1)

”Huumesota on epäonnistunut, mutta siihen liittyy vielä pahempaa. Se vahingoittaa yhteiskuntaamme. Väkivaltarikollisuus rehottaa niissä nurkissa, joihin huumekauppa on ahdistettu. Hädässä olevat ihmiset eivät saa apua. Eivätkä myöskään ne ihmiset, jotka tarvitsisivat lääkekannabista vaikeiden sairauksiensa  hoitamiseen.  Tuhlaamme  miljardeja  täyttämällä  vankilamme ei-väkivaltaisilla  ihmisillä ja uhraamme vapautemme.”

Sting: Let's End the War on Drugs. Huffington Post 31.3.2010. (2)

”Liian usein lainvalvontaviranomaiset ja oikeuslaitos syyllistyvät ihmisoikeusrikoksiin, ja syrjäyttävät  yhteiskunnasta  niitä,  jotka  eniten  tarvitsevat  hoitoa  ja  koulutusta.  YK:n  ylin  ihmisoikeusvalvoja on todennut, että huumelaeissa toistuvasti korostetaan kriminalisointia ja rankaisemista, ja samalla  vaietaan  hoidon  tarjoamisesta  ja  ihmisoikeuksista." 

YK:n  huumevalvontatoimisto:  ”Drug control, crime prevention and criminal justice: A Human Rights perspective”. (3)

 

Sortopolitiikasta ihmisoikeuksien kunnioittamiseen

Kannabiksen  kieltolain  kustannukset  ovat  korkeat:  EU:n  tasolla  huumeiden  kieltolain  ylläpitämiseen  käytetään  varovaisen  arvion  mukaan  40  miljardia  euroa  vuodessa.    Suomessa  poliisi takavarikoi  vuonna  2009  yli  12000  kannabiskasvia,  paljasti  11268  käyttörikosta,  jotka  koskivat 5605  eri  henkilöä,  joista  suurin  osa  pelkästä  kannabiksen  käytöstä  (4).  Kieltolaki  ohjaa  poliisin toimintaa pois paljon vakavammista ongelmista ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta.
 
Nykyinen  politiikka  lisää  ja  vahvistaa  syrjäytymistä  ja  marginalisoitumista.  Rankaiseminen kohdistuu  usein  ongelmattomiin  ja  lainkuuliaisiin  käyttäjiin,  jotka  saavat  kokea  rankaisemisen sivuvaikutukset. Monelle rangaistulle pikasakko on pieni rangaistus sen rinnalla, että rankaiseminen johtaa moniin oheisseurauksiin, työpaikan tai opintopaikan menetykseen, ajokortin eväämiseen eli ongelmien  lisääntymiseen  ja  syvenemiseen.  Kieltolaki  tekee  itse  aiheuttamistaan  ongelmista kannabisongelman - ja näin ruokkii kielteisiä asenteita kannabista kohtaan.
 
Kun  lainsäätäjä  on  korostanut  puhuttelujen  ja  hoitoonohjauksen  merkitystä  lainvalvonnassa,  on poliisi  lisännyt  pikasakotusta  ja  ajokorttien  poisottamista.  Rangaistus  ei  ole  missään  suhteessa tekoon  ja  on  suomalaisen  oikeuskäytännön  vastaista  rangaista  ihmistä  häntä  itseään  vahingoittavasta teosta. Tämä käytäntö on syntynyt lainsäätäjien tahdon vastaisesti viranomaiskäytäntönä.(5) Lakien tulee perustua kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja valtion perustuslakiin.

 

Ei enää lisätä haittoja!

Vuosien kuluessa olemme saaneet todistaa, kuinka myös hampun hyötykäyttö ruokana, teollisuuden raaka-aineena,  öljynä  ja  lääkkeenä  kärsii  kannabiksen  kieltolaista.  Jopa  kansalliseepostamme Kalevalaa on sensuroitu kieltolain nimissä (6). Kaikki kansalaiset kärsivät tästä kieltolaista tavalla tai  toisella,  ja  tuon  kieltolain  oheisvahingot  nousevat  todella  korkeiksi,  korkeammiksi  kuin  sen väitetty hyöty.

Kannabiksen  kieltolaki  on  luonut  vääriä  mielikuvia  päihteiden  ja  lääkeaineiden  turvallisuudesta. Kannabiksen  kieltoa  yritetään  perustella  psykoosipelottelulla  vaikka  kannabiksen  käyttöön  usein liittyvä  tupakan  käyttö  on  kansanterveyden  kannalta  paljon  isompi  haitta  (7).  Kannabiksen kieltolaki  on  aiheuttanut  sen,  että  markkinoille  tulee  uusia  synteettisiä  aineita  (ns.  Spice-ilmiö), jotka  ovat  laillisia,  mutta  joiden  vaikutukset  ja  haitat  ovat  tuntemattomia.  Kannabiksen  kohdalla Suomessa  ei  tunneta  haittoja  vähentävää  vaan  ainoastaan  haittoja  lisäävää  politiikkaa.  Haittoja vähentävän politiikan puuttuessa käyttäjien keskinäinen tieto on ollut arvokas resurssi käytöstä ja kriminaalivalvonnasta aiheutuvien haittojen ehkäisyssä.

Kannabiksen dekriminalisoimisessa on kyse ihmisten dekriminalisoinnista, so. lopetetaan ihmisten rankaiseminen  pelkästä  käytöstä.  Kannabiskaupan  ollessa  laitonta  ihmiset  ovat  vaarassa  altistua pimeiden    markkinoiden    aiheuttamille    riskeille.    Ratkaisu    tähän    on    kannabiksen    kaupan vapauttaminen  ja  ottaminen  yhteiskunnan  valvontaan  ja  verotettavaksi.  Kannabis  tulisi  asettaa verolle ja julkiseen valvontaan samalla tavalla kuin tupakka tai alkoholi. Yhteiskunnan tulisi pitää huolta ikärajoista ja laadun valvonnasta eikä syrjäyttää omia kansalaisiaan.

Kannabiksen  verottamisessa  ja  julkisessa  valvonnassa  kyse  on  turvallisemmasta  vaihtoehdosta päihteenä   ja   lääkkeenä.   Viranomaisten   ja   kieltolakijärjestöjen   levittämästä   kontrollipuheesta (puhetapa,  jolla  kieltolaki  oikeutetaan,  propaganda)  huolimatta  kannabis  on  vähiten  ongelmia aiheuttava laiton aine vaikka sitä käytetään eniten, se on ongelmattomampi kuin lailliset päihteet tai lääkkeet (8).

 

Lähteet:

(1) EU:n komission raportti YK:n huumekomissiolle vuonna 2009:
Report on Global Illicit Drugs Markets 1998 – 2007.
(2) Sting: Let's End the War on Drugs. Huffington Post 31.3.2010
(3) YK:n huumevalvontatoimisto: ”Drug control, crime prevention and criminal justice: A Human Rights perspective”.
(4) Polstat, maaliskuu 2010 Huumetilastot 2005-2009.
(5)Heini Kainulainen (2009)  HUUMEIDEN KÄYTTÄJIEN RIKOSOIKEUDELLINEN KONTROLLI. OPTL:n tutkimuksia 245,
- THL: Huumetilanne Suomessa 2009
(6) Suomen kannabisyhdistys 27.2.2010 Kalevalassa hamppu palauttaa tulen maailmaan
(7) John Macleod & Matthew Hickman: How ideology shapes the evidence and the policy: what do we know about cannabis use and what should we do? Addiction 9.2.2010.
(8) Lancet 24.3.2007 http://www.mapinc.org/drugnews/v07/n366/a01.html
(9) YLE 2.3.2010 http://yle.fi/uutiset/tiede_ja_tekniikka/2010/03/luova_talous_tarvitsee_
vapautta_ja_kapinaa_1498485.html

 
 

Suomen kannabisyhdistyksen kevätkokous 11.4.2010