Tulevat tapahtumat

Tuulen suunta

Perinteisen Hamppumarssin sijaan Turun seudun kannabisyhdistys pystyttää yli 20 kannabiksen dekriminalisoineen tai laillistaneen valtion liput Turun Vartiovuorelle ajalle 1.5. - 3.5.2020. Teos pystytetään mielenilmauksena ihmisoikeuksia kunnioittavamman kannabis–politiikan puolesta.

 

Suomalaismies sai erityisluvan käyttää kannabista kivunlievitykseen

Lääkekannabikseen liittyvää lainsäädäntöä ryhdytään selvittämään

Lähde: Turun Sanomat 12.11.2006

Lääkelaitos on myöntänyt suomalaismiehelle erityisluvan käyttää lääkkeellistä kannabista kivunlievityksekseen sairaanhoidollisista syistä. Lääkärin määräämä resepti on voimassa vuoden ajan, jonka jälkeen Lääkelaitos ei aio uusia nyt myöntämäänsä erityislupaa.

- Erityislupa on myönnetty yksittäisessä tapauksessa, jossa on riittävät lääketieteelliset perusteet hoidon hyödystä. Lääkelaitoksen normaali hallintokäytäntö on myöntää lääkeresepti vuodeksi kerrallaan, sanoo Lääkelaitoksen lääketurvaosaston osastopäällikkö Erkki Palva.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Terhi Hermanson sanoo, että tapaus on ensimmäinen, jossa Suomessa on haettu lupaa käyttää kannabista lääkkeenä. Hän painottaa, että kyse on juridisesta asiasta, joka ei liity huumausainelainsäädännön periaatteelliseen linjaan.

Hermansonin mukaan sosiaali- ja terveysministeriön on ryhdyttävä selvittämään yksittäistapauksen vuoksi aiheen lainsäädännöllisiä tekijöitä.

- Tämä on juridinen ongelma, jota ei ole vielä ratkaistu.

Palva korostaa, että Lääkelaitoksen yksittäispäätös ei ole kannanotto lainsäädäntöön tai siihen, että lääkekannabis tulisi ottaa yleisesti hyväksytyksi hoitomuodoksi.

- Lääkkeen myyntiluvalle on punnittava kivunhoidolliset hyödyt ja riskit, jotka sisältävät väärinkäytön mahdollisuuden ja riippuvuuden syntymisen. Tässä vaiheessa on ennenaikaista sanoa, miten hyödyt ja riskit suhteutuvat keskenään, kun tutkimustietoa ei ole, Palva jatkaa.

Lääkelaitos on tehnyt noin 20 000 potilaskohtaista erityispäätöstä, jotka suurimmassa osassa sallivat jo markkinoilta poistettujen, hyväksi koettujen lääkeaineiden käytön.

Nyt myönnetty lääkekannabiksen erityispäätös on Suomessa ainut laatuaan.

Lääkekäytössä monissa maissa

Ministeriön asetuksessa lääkkeenmääräämisestä lääkekannabis kuuluu vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen luetteloon varsinaisista huumausaineista, joiden määrääminen lääketarkoitukseen on Suomessa kielletty.

Palvan ja Hermansonin mukaan muun muassa Hollannissa, Englannissa ja Kanadassa kannabiksella on myyntilupa lääkinnällisiin tarkoituksiin.

- Lääkekannabiksen kipua lievittävä vaikutus on vähäinen. Suomessa on käytössä huomattavasti vahvempia lääkeaineita, kuten morfiini ja muut opiaatit. Myös masennuslääkkeillä on todettu olevan vaikutusta kivun hoitoon, Hermanson sanoo.

Palva huomauttaa, että opiaattiryhmän kipulääkkeistä aiheutuu periaatteessa kannabista suurempi riippuvuus.

Kyse on hänen mukaansa osittain viranomaisten ja lääkäreiden peloista, kun kannabista ei osata ajatella objektiivisesti lääketieteelliseltä kannalta.

- Kun lääketieteelliseen keskusteluun tulee uusi aine, jonka käyttöön liittyy muitakin kuin lääkinnällisiä syitä, syntyy väistämättä ennakkoluuloja, Palva sanoo.

Palva toivoo tulevaisuudessa tieteellistä näyttöä lääkekannabiksen tehosta ja turvallisuudesta.

Apteekkarin mukaan tärkeintä, että sairas ihminen saa avun

Ainoana Suomessa erikoisluvan lääkekannabiksen käyttöön saanut mies hakee lääkkeensä apteekista kymmenen päivän annoksina. Lääkkeen käyttöä valvotaan tiukasti.

Turun Linnan Apteekin apteekkarin Markku Knuutilan mielestä on käsittämätöntä, että Suomen viranomaiset eväävät lainsäädäntöön vedoten maailmalla tutkitusti hyväksi havaitun ja vakavasti sairaan potilaan kipuja lievittävän hoitomuodon. Maissa, joissa lääkekannabiksella on myyntilupa, ainetta käytetään muun muassa selkäydinkipuihin ja multippeliskleroosin eli MS-taudin hoitoon.

- On järjen vastaista, että apu halutaan kieltää potilaalta, joka on löytänyt hollantilaisen professori Cambridgen avulla toimivan pätevän hoitomuodon vahvojen opiaattien tilalle. Opiaatiti eivät sovi kaikille. Luulisi, että viranomaiset haluaisivat päinvastoin Suomesta tutkimuksellista lisätietoa, jotta lakipykäliä voitaisiin tarvittaessa muuttaa saadun tiedon suuntaiseksi, Knuutila sanoo.

Mies, jolle nyt myönnettiin erityislupa lääkekannabiksen käyttöön kivunlievityksessä, vaurioitti vakavasti selkänsä ja niskansa auto-onnettomuudessa neljä vuotta sitten. Siitä lähtien hän on kärsinyt neuropaattisesta kivusta, joka johtuu selän hermovaurioista. Neljä ensimmäistä kuukautta mies oli kiputilansa vuoksi liikuntakyvytön. Kolmen vuoden ajan hän söi erilaisia opiaattijohdannaisia, jotka aiheuttivat sivuoireita vatsassa ja sydämessä.

- Opiaatit toivat jonkinasteista kivunlievitystä, mutta eivät parantaneet oireita. Aloin etsiä vaihtoehtoista hoitomenetelmää, joka perustuisi turvalliseen lääkitykseen, turvallisuussyistä nimettömänä esiintyvä mies sanoo.

Mies taisteli 20 kuukautta, ennen kuin erityislupa myönnettiin. Asia eteni lopulta hallinto-oikeuteen, joka katsoi, että Lääkelaitoksen pitää myöntää erityislupa, koska lääketieteelliset perustelut ovat olemassa.

Lääkekannabikselle tulee olla erityisluvan lisäksi maahantuontilupa, Hollannin vientilupa sekä YK:n maakiintiö.

Elämänlaatu paremmaksi

Mies on käyttänyt lääkekannabista nyt puolentoista viikon ajan. Hän hakee lääkkeensä apteekista kymmenen päivän annoksina eli 20 grammaa kerrallaan. Kolme neljäsosaa päiväannoksesta hän ottaa nestemäisenä teen seassa, yhden neljäsosan poltettuna.

- Elämänlaatu on parantunut huomattavasti. Elimistö toimii paremmin, ja unensaantiprosessi on helpompi kuin kipulääkkeitä käyttäessäni. Ahdistustilat ja masennus ovat hävinneet, mies kuvailee.

Knuutila korostaa, että mies saa lääkkeensä tiukan kontrollin alaisena, eikä väärinkäyttöriskiä ole. Hän käy säännöllisesti lääkärin vastaanotolla, joka varmistaa hoidon onnistumisen. Knuutila tekee myös tarkan eron kannabiksen lääkinnällisen ja huumekäytön välille.

- Lääkekannabista kasvatetaan Hollannissa valtiollisen lääkekannabisviraston laitoksissa, jossa kaikki olosuhteet on tarkkaan standardoitu ja valvottu sekä aineen pitoisuudet tarkkaan määritelty.

- Tapaus on ollut potilaan kannalta sietämätön. Viranomaisilta puuttui rohkeutta ottaa vastuuta luvan myöntämiseen kohtuullisessa ajassa, mikä aiheutti potilaalle valtavasti kuluja ja vaivaa.

- Toivon, että tämä tapaus herättää asiallista keskustelua. On ensisijaisen tärkeää, että vakavasti sairas ihminen saa hoitoa. Potilasta tulee hoitaa hoitotulosten eikä lakipykälien mukaan.

Turun hallinto-oikeuden päätöksen perustelu

Lähde: Turun hallinto-oikeus 7.9.2006
http://www.oikeus.fi/37348.htm

Turussa syyskuussa annetussa hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa liikenneonnettomuudessa pysyvän selkävamman saaneen potilaan kipulääkityksestä todetaan:

"1) Hallinto-oikeus kumoaa lääkelaitoksen päätöksen ja palauttaa asian lääkelaitokselle uudelleen käsiteltäväksi. Lääkelaitos ei mainitsemillaan perusteluilla ole voinut hylätä hakemusta.

Hakemuksessa on kyse lääkkeellisen kannabiksen luovuttamisesta kulutukseen. Lääkkeellinen kannabis (tetrahydrokannabinoli) kuuluu vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen luetteloon IV ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luetteloon I. Suomi on ratifioinut molemmat sopimukset ja niiden sisältö on otettu huomioon huumausainelaissa. Tetrahydrokannabinoli on huumausainelain tarkoittama huumausaine.

Molempien sopimuksien tavoitteena on huumausaineiden väärinkäytön ja laittoman kaupan estäminen. Sopimuksissa todetaan kuitenkin myös se, että huumausaineiden lääkinnöllinen käyttö on jatkuvasti välttämätöntä tuskan ja kärsimysten lieventämiseksi ja asianmukaisin toimenpitein on varmistettava huumausaineiden saanti tähän tarkoitukseen."

Kyseisessä päätöksessä viitataan vuoden 1961 huumausaineyleissopimukseen, ns. Single Convention, jonka esipuheessa todetaan:

Recognizing that the medical use of narcotic drugs continues to be indispensable for the relief of pain and suffering and that adequate provision must be made to ensure the availability of narcotic drugs for such purposes,

Desiring to conclude a generally acceptable international convention replacing existing treaties on narcotic drugs, limiting such drugs to medical and scientific use, and providing for continuous international co-operation and control for the achievement of such aims and objectives,

Artiklassa 4 tämä sopimuksen tavoite täsmennetään:

GENERAL OBLIGATIONS
The parties shall take such legislative and administrative measures as may be necessary:
a) To give effect to and carry out the provisions of this Convention within their own territories;
b) To co-operate with other States in the execution of the provisions of this Convention; and
c) Subject to the provisions of this Convention, to limit exclusively to medical and scientific purposes the production, manufacture, export, import, distribution of, trade in, use and possession of drugs.