Tässä kolme viime aikoina ilmestynyttä pääkirjoitusta. Mielenkiintoista, että avointa keskustelua hakevissa kirjoituksissa käytetään otsikossa termia "marihuana", ei siis enää puhuta vain kannabiksesta tai hasiksesta! Suomenmaan pääkirjoitus taas edustaa vanhaa "puritaanilinjaa", mikä myös näkyy sanavalinnoissa.

Ehkä marihuana on yhteisessä "tarinavarannossamme" termi joka esiintyy myönteisessä tai neutraalissa mielessä, kun taas "KANNABIS on huume" eli negatiivinen juttu, kuten Suomenmaa-lehti muistuttaa. Kielipeliä.


Kaleva 27.1.2014

Pääkirjoitus

Järkevä keskustelu marihuanasta paikallaan

Suomi joutuu ottamaan osaa keskusteluun kannabisvalmisteiden laillistamisesta, haluttiinpa tai ei.

Marihuanasta on tullut kansainvälinen terveys- ja päihdepoliittinen kysymys, kun kaksi Yhdysvaltain osavaltiota ja Etelä-Amerikan Uruguay ovat laillistaneet marihuanan myynnin ja käytön.

Vauhtia keskusteluun antoi Yhdysvaltain presidentti Barack Obama viikko sitten sunnuntaina New Yorker -lehden haastattelussa. Obama totesi, ettei marihuana ole käyttäjälleen sen vaarallisempaa kuin alkoholi.

Monet päihdetutkijat olivat Obaman kanssa yhtä mieltä, vaikka kannabiksen vertailu toiseen yhteiskunnallisia ongelmia aiheuttavaan päihteeseen ei ole järkevää.

Suomessa ei ole samanlaisia paineita laillistaa kielletyksi huumeeksi luokiteltu marihuana kuin esimerkiksi Coloradon ja Washingtonin osavaltioissa, mutta maltillinen mielipiteidenvaihto on syytä käydä meilläkin. 

Suomalaisten kansanedustajien on pohdittava, millaisen kannan he lainsäätäjinä ottavat tunteita puolesta ja vastaan herättävään asiaan. Juupas–eipäs-jankkaamisen sijaan olisi päästävä syvällisempään keskusteluun, jossa yhteiskunnan kokonaisetu tulisi otetuksi huomioon.

Jos sivuuttaa laillisesta huumeesta saatavat verohyödyt, kannabiksen laillistaminen helpottaisi poliisin työtä. Näkökohta ei ole vähäinen. Poliisi joutuu nykyisen lainsäädännön puitteissa tekemään ”turhaa” työtä ratsatessaan ja rangaistessaan hamppuväkeä. Resurssit voisi suunnata tärkeämpään.

Myös terveysvaikutuksia on voitava tarkastella kiihkottomasti. Aivan kuten alkoholin myös kannabiksen käytöllä on todistetut terveysriskinsä, joiden kustannukset maksaa yhteiskunta.


Helsingin Sanomat 22.1.2014

Pääkirjoitus

Keskustelu marihuanasta ei johda Pirkka-pössyihin

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama ei ole koskaan kiistänyt vetäneensä nuorena marihuanaa henkeen. Hänen myönteinen arvionsa marihuanan käytön laillistamisesta Washingtonin ja Coloradon osavaltioissa ei kuitenkaan ole kannanotto huumeiden käytön puolesta vaan merkittävä kriittinen arvio nykyisen lainsäädännön toimivuudesta.

New Yorker -lehden sunnuntaina julkistamassa haastattelussa Obama sanoi, että yksittäiselle käyttäjälle marihuana ei ole vaarallisempaa kuin alkoholi. Ylen haastattelemat suomalaistutkijat olivat samalla kannalla.

Erityinen huolenaihe Obamalle oli se, että Yhdysvalloissa kannabiksen käytöstä rangaistaan eniten vähävaraisia vähemmistöjä.

Myös muissa maissa marihuanan laillistamishankkeet tai kaavailut lopettaa sen käytöstä rankaiseminen perustuvat arvioihin nykyisestä lainsäädännöstä. Uruguay ei laillistanut marihuanaa lisätäkseen sen käyttöä vaan torjuakseen järjestäytynyttä rikollisuutta. 

Kukin maa käy keskustelua omista lähtökohdistaan. Suomessa kannabiksen laillistamiseen ei ole suuria paineita. Keskustelua olisi kuitenkin tarpeen käydä siitä, kulutetaanko poliisin voimavaroja yksittäisten käyttäjien etsimiseen ja rankaisemiseen.


Suomenmaa 22.1.2014

 

Terve linja kannabis-keskusteluun

EDUSKUNNAN sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan Juha Rehulan (kesk.) mukaan marihuanan eli kannabiksen laillistamiskeskustelua ei voida vältellä Suomessakaan (Yle uutiset 20.1.). Kannabiksen vapauttamisesta on vireillä kansalaisaloitekin.

Lisää pontta keskustelu saa Yhdysvalloista, missä presidentti Barack Obama on sanonut, ettei marihuana ole sen vaarallisempaa kuin alkoholi. Tätä väitettä perustellaan lääketieteellisellä tutkimuksellakin. Riippuvuusvaikutuksia voidaan verrata, ja olennaista on, kuinka paljon mitäkin ainetta nauttii.

Silti on hyvä huomata Rehulan kanta: hän toivoo, että kannabis ei tulisi Suomessa lailliseksi.

KANNABIS on huume. Sen käyttö, hallussapito ja kasvattaminen ovat kiellettyjä yleensä kaikkialla. Sen käyttö aiheuttaa riippuvuutta ja fysiologisia muutoksia. Ja ennen muuta kannabis voi olla portti ja houkutus kovempien huumeiden kokeiluun.

Vaikka kannabista propagoidaan julkisesti ja laajasti, ja jo sen kotikasvatuksen estäminen voi tuntua mahdottomalta Suomessakin, sallivamman linjan ansaan ei pidä langeta. Mikään ei todista sen linjan paremmuutta. Päin vastoin, kannabis näyttää kuuluvan yhä useammin esimerkiksi sellaisten nuorten tuttavuuksiin, joiden elämänhallinta on kateissa.