Skitsofreniahysteria susirajalla

Kannabis aiheuttaa skitsofreniaa

Lähde: Iltasanomat 25.10.2007

Uusien tutkimustietojen mukaan kannabiksen käyttö lisää huomattavasti riskiä sairastua psykoosiin. Suomen Psykiatriyhdistyksen mukaan sairastumisriski on sitä suurempi mitä runsaampaa käyttö on ollut. Vakavin psykoosisairaus on skitsofrenia.

Kannabiksen käyttö on lisääntynyt Euroopassa kymmenen viime vuoden aikana. 15-34-vuotiaista suomalaisista reilu kymmenesosa on joskus kokeillut kannabista.
STT

Suomen psykiatriayhdistys piti seminaarin, josta uutisoitiin näyttävästi yhden luennoijan, hollantilaisen psykiatrin van Osin, lausuntoja kannabiksen mielenterveysvaikutuksista. Uutisointi oli raflaavaa termien ja riskien pyörittelyä, ja seuraavassa tarkastellaan lehtien väitteitä ja otsikoita.
Lähteet: MTV3, Iltalehti, Iltasanomat 25.10.2007, HS, TS 26.10.2007

Myytti harmittomasta päihteestä murenee koko ajan
Turun Sanomat 26.10.2007
Tutkimustiedon lisääntyminen on murentanut myyttiä kannabiksesta harmittomana päihteenä.
Helsingin Sanomat 26.10.2007

Kannabisuutisoinnissa on jo kliseeksi muodostunut ”kannabis oli ennen harmiton mutta....”. Tätä fraasia viljellään milloin Skunk-kannabiksen, milloin mielenterveysvaikutusten yhteydessä. Fraasin takana on toimittajien tietämättömyys aiheesta tai muistin lyhyys. Kaikki tutkimustieto ja tilastot osoittavat, että kannabis on päihteenä haitattomampi kuin alkoholi tai tupakka. Kannabis on 1900-luvun luokituksissa ollut psykotomimeettinen, hallusinogeeninen, psykoaktiivinen ja psykedeelinen, kaikki sanoja, jotka saavat lapsistaan huolissaan olevat vanhemmat kauhun valtaan.

Kannabiksen riskejähän on liioiteltu pitkin vuosikymmeniä mitä vastaan kansalaisjärjestöt, kuten SKY, ovat yrittäneet kampanjoida. Sen sijaan tiedotusvälineet mainostavat alkoholia lääkkeenä ja saavat siitä päihdeyhtiöiltä rahaa. Kannabiksen terveyshaittojen liioittelu on vienyt uskottavuutta ylipäänsä huume- ja päihdevalistukselta, ja johtanut alkoholihaittojen räjähdysmäiseen kasvuun 1990-luvulta saakka.

Kannabis aiheuttaa skitsofreniaa
Iltasanomat 25.10.2007

Van Osin artikkelissa vuodelta 2004 (Does schizophrenia exist?
http://www.iop.kcl.ac.uk/departments/?locator=525) arvostellaan koko skitsofreniakäsitettä sen takia, ettei sen käyttö vastaa todellisuutta vaan niputtaa yhteen sekalaisen joukon oireita, jotka eivät välttämättä kuulu yhteen:

Jim Van Os regards the schizophrenia concept as harmful in clinical practice and research. He examines its impact in relation to factors such as: clinical usage, user satisfaction, reliability, translation into treatment needs, ability to account for psychological variables, stigmatisation, prediction of outcome, and aetiological research. (Deconstructing Psychosis. Schizophrenia Bulletin 2007 33(4):861-862; doi:10.1093/schbul/sbm066
http://schizophreniabulletin.oxfordjournals.org/cgi/content/extract/33/4/861)

Eli kun skitsofrenia-sairausluokka keksittiin viime vuosisadan alussa, on paljon tutkimusta keskittynyt etsimään elimellisiä syitä tälle taudille eikä selvittämään esimerkiksi niitä olosuhteita, jotka aiheuttavat ihmisille mielenterveysongelmia. Lisäksi skitsofrenia leima tarttuu ihmiseen tämän loppuiäksi riippumatta ihmisen mielenterveyden vaihteluista. Tämä on palvellut lääketehtaiden etuja, ei potilaiden.

Iltasanomat perustelee otsikkoaan uusilla tutkimustiedoilla mutta ei esitä niitä. Eikä niitä esitä psykiatriliiton johtaja Pekka Heinäläkään. Missään tutkimuksissa ei ole todistettu kannabiksen aiheuttavan skitsofreniaa vaan lisäävän psykoosien kokemisen riskiä. Jo vuosia mielenterveystyössä on toistettu sitä, ettei pitäisi sekoittaa toisiinsa kannabiksen käytön aiheuttamia psykoottisia oireita varsinaiseen psykoosiin ja varsinkaan ’skitsofreniaan’.

Kannabiksen käyttö voi aiheuttaa psykoosin
MTV 3 25.10.2007

"Kannabiksen käyttö lisää huomattavasti riskiä sairastua psykoosiin, kertovat uudet tutkimustulokset." Iltalehti toistaa myös ilman varsinaisen tutkimuksen kertomista: "käyttö lisää huomattavasti riskiä sairastua psykoosiin, kertovat uudet tutkimustulokset."

BBC uutisoi vuonna 2004 van Osin tutkimustuloksia: ”researchers found cannabis use moderately increased the risk of psychotic symptoms." (http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4052963.stm ) Eli suomennettuna: ”lisää lievästi psykoottisten oireiden riskiä”.

Kannabiksen vaikutusta on aikoinaan luonnehdittu virallisella termillä psykotomimeettinen, "psykoosia jäljittelevä" ja alakulttuurin termillä psykedeelinen, "tajuntaa laajentava". Siksi otsikko on kannabiksen käyttäjän näkökulmasta tautologia tyyliin "alkoholi voi aiheuttaa päihtymystä".

”Sairastua psykoosiin” ja ”lisää psykoottisten oireiden riskiä” ovat kaksi eri asiaa, samoin ”huomattavasti” sekä ”lievästi”. Lehdet kirjoittavat tutkimuksissa pyöritellyistä riskikertoimista kuin faktoina syy-seuraussuhteineen. Kaikenlaisille päihteille on varmaan laskettu riskikertoimia, mutta miten ne näkyvät käytännössä?

Retorisesti huolissaan

- Lapset ovat riskiryhmä. Vetoaisin tässä vanhempiin, että he seuraisivat, missä lapset kulkevat, ja pyrkisivät mahdollisimman tehokkaasti puuttumaan siihen, etteivät lapset pääse tekemään kannabiskokeiluja. Yleensä kannabiskokeilut liittyvät toveripiiriin. (Heinälä Turun Sanomissa 26.10.2007)

Väitteitä kannabiksen haittavaikutuksista tuetaan huolella Suomen lasten ja nuorison tulevaisuudesta. Suomalainen huumepolitiikka on pelkkää symbolisten viestien lähettämistä eikä näiden viestien lähettäjillä ole mitään vastuuta viestiensä vaikutuksista. Kieltolaki antaa markkinat järjestäytyneelle rikollisuudelle, joka ei aseta ikärajoja.

Mutta kuten Mirja Pyykön ja YLE:n parin vuoden takainen nuorten huumehoitotempaus osoitti, ovat nämä kampanjoijat huolissaan ainoastaan retorisesti. Kyseinen hoitoyksikkö lakkautettiin vuoden kuluttua, koska huolestuneiden huoli ei riittänyt enää lompakolle saakka. Hoitolaitoksista kuten A-klinikan katkaisuasemilta ulosajetut nuoret ovat kadulla järjestäytyneen rikollisuuden uhreina rahoittamalla huumeiden käyttönsä myymällä niitä.

Lääkärit poliiseina

Jo vuosia sitten on esitetty, että mielenterveystyössä toimivien pitäisi erottaa kannabiksen aiheuttama psykoosi oikeasta psykoosista. Nyt lääkäri Heinälä lausuu omin sanoin:

- Tutkimuksessa tulee hyvin selkeästi esiin se, mitä kannabiksen käyttöön liittyviä vakavia mielenterveysongelmia voi olla eli noin kaksinkertainen riski sairastua kannabiksen aiheuttamaan psykoosiin verrattuna niihin, jotka eivät ole altistuneet kannabikselle.

Jos tässä puhutaan kannabispsykoosista niin väitehän on tautologia: alkoholia nauttivat sairastuvat alkoholideliriumiin n kertaa todennäköisemmin kuin raittiit.

Olisi ehkä relevantimpaa kysyä, että kumpi oli ensin, kannabiskieltolaki vai kyttäfiilis? Huumehaukat tietysti selittävät kieltolakia tarvittavan, koska kannabis aiheuttaa kyttäfiiliksiä. Vaikka Heinälä tarkoittaakin hyvää ja haluaisi tarjota laadukkaita terveyspalveluja myös kannabiksen käyttäjille, tullaan hänen argumenttejaan käyttämään kieltolain pönkittämiseksi, ei nuorten mielenterveyshoidon parantamiseksi.

”Kaikki kannabiksen käyttö yhtä vaarallista”
"Kannabiksen käyttö on lisääntynyt Euroopassa kymmenen viime vuoden aikana."

Ei pidä paikkaansa, koska muuten maailman mielisairaalat olisivat olleet jo vuosikymmeniä täynnä kannabiksen aiheuttamia skitsofreniatapauksia. Vuoden 1961 huumesopimuksen solmimisen jälkeen kannabiksen käyttö on yleistynyt Euroopassa liki nollatasosta. Maailmassa on YK:n varovaisen arvion mukaan 160 miljoonaa kannabiksen käyttäjää, joista Euroopassakin jo kymmeniä miljoonia. Tämä väkimäärä oikeuttaisi edustukseen YK:ssa ja komissaarin paikkaan EU:ssa.

Mm. Britannian hallituksessa istuu useita ministereitä, jotka ovat tunnustaneet käyttäneensä kannabista nuoruudessaan ja opiskeluaikana. Samoin USA:n presidentteinä ja presidenttiehdokkaina on ollut niin monta kannabiksenkäyttäjää, ettei mm. viime vaaleissa eri ehdokkaiden kertoma kannabiksenkäyttö opiskeluaikoina herättänyt mitään kohua.

SKY on koko olemassaolonsa ajan argumentoinut kannabiksen vapauttamista valvottuun kauppaan. Tällöin voitaisiin pitää yllä ikärajoja sekä antaa uskottavaa tiedotusta kannabiksen käytön hyödyistä ja haitoista.

Poliisit lääkäreinä

Heinälän argumentit ovat yhtä päteviä kuin keskusrikospoliisin rikosylikomisario Jaakko Sonckin käyttämät:

- Kannabis on hyvin myrkyllinen, rasvaliukoinen aine, joka varastoituu aivoihin. Siksi se voi aiheuttaa käyttäjilleen hallusinaatioita vielä käytön lopettamisen jälkeenkin.

Kun huumehaukat tarttuvat tähän asiaan, saavat he kannabiksen näyttämään ainoalta syyltä skitsofreniaan. Tämä tietenkin palvelee muita tarkoitusperiä kuin ongelmaisten parasta, koska tällöin vältetään kokonaan käsittelemästä kaupungistumisen tai pakolaisuuden ongelmia puhumattakaan sodista ja ihmisten pakkosiirroista. Niinpä eduskunnan hihhulit ovat jo huomanneet tämän skitsouutisen:

Äärikristillisten kansanedustaja Räsänen hehkuttaa tuoreeltaan iltapäivälehtien otsikoita:

”Mielestäni muiden EU-maiden tulisi painostaa Hollanti vastuulliseen huumepolitiikkaan myös kannabiksen osalta. Koko Euroopan on annettava selkeä viesti kannabiksen vaarallisuudesta.” (http://paivirasanen.fi/fin/paivin_blogi)

Image-lehdessä on Suomen islamilaisen puolueen edustajien haastattelu. He ehdottavat, että huumeiden myyjät "pistetään" katumaan ja ohjataan toisiin ammatteihin. Jos se ei vielä auta, niin sitten huumeiden myyjät on teloitettava julkisesti! (Image 8/2007).

Huumesota on sotaa ihmisiä vastaan ja esimerkki siitä, kuinka ääriliikkeet kohtaavat käsityksissään ihmisen asemasta, tässä tapauksessa Suomen äärikristityt ja äärimuslimit.

Suomalaisen psykiatrian ideologiset juuret

Heinälän edustama suomalainen psykiatria ei ole historiansa aikana kunnostautunut inhimillisyydellä. Skitsofreenisten potilaiden pakkohoito sähkösokeilla ja lobotomialla on yksi länsimaisen lääketieteen pimeimpiä jaksoja. Vielä 1990-luvulla suomalaisen psykiatrian perusteoksessa kerrottiin, kuinka ”seksuaalisesti poikkeavia” homoseksuaaleja oltiin parannettu pakkotoimenpiteillä (Kalle Achté-Alanen-Tienari: Psykiatria (1991)). Nämä opit ovat kulkeneet Natsi-Saksasta nykypäivään psykiatrian piirissä rodunjalostuksen oppien mukana. Suomessahan nykyisen pääministerin isä, valtio-opin professori Tatu Vanhanen on tullut suurelle yleisölle tunnetuksi natseilta periytyneistä rotuopillisista käsityksistä, joita tunnetut tiedemiehet käsittelevät vielä omissa piireissään.

Skitsofrenian selityksiksi on tutkittu ihmisen geeniperimää ja sisäeritystä. Kannabista voidaan epäillä osalliseksi kaikkiin näihin selitysyrityksiin, koska kannabinoidijärjestelmän on todettu olevan mukana kaikissa ihmisen fysiologisissa toiminoissa. Todellinen syy kannabiksen epäilyyn on kuitenkin rodunjalostusoppeihin perustuva kieltolaki-ideologia. Tämän skandaaliuutisoinnin ajankohtaan vaikuttaa meneillään olevan YK:n huumesopimusten tarkistusprosessi, koska kannabiksen asema on kriittinen koko järjestelmän kannalta!

 


Tutkimukset: Huumeita käyttävät eniten 25–34-vuotiaat miehet

Lähde: Yhteiskuntapolitiikka 5/2007
http://www.stakes.fi/FI/ajankohtaista/Tiedotteet/2007/58_2007.htm

Vuonna 2006 tehdyn väestökyselyn mukaan nuorten eli 15–24-vuotiaiden huumekokeilut ovat vähentyneet. Sen sijaan ns. toisen huumeaallon nousuvaiheen aikaan 1990-luvun lopulla nuoruuttaan eläneistä, nyt 25–34-vuotiaista miehistä entistä useampi on jatkanut kannabiksen käyttöä. Myös vuoden 2005 rekisteritutkimuksen mukaan huumeiden ongelmakäyttäjistä 25–34-vuotiaita on hieman enemmän kuin 15–24-vuotiaita. Tiedot perustuvat Stakesin Yhteiskuntapolitiikka-lehden kahteen artikkeliin.

Väestökyselyn mukaan 25–34-vuotiaista miehistä 32 prosenttia oli kokeillut kannabista joskus elämänsä aikana ja 11 prosenttia oli käyttänyt sitä viimeisen 12 kuukauden aikana. Vastaavat luvut koko 15–69-vuotiaasta väestöstä olivat 13 ja 3.

Rekisteritietojen mukaan nuorten osuus huumeiden ongelmakäyttäjistä on laskenut selvästi 1990-luvun lopun arvioista. Amfetamiinin ja opiaattien ongelmakäyttäjiä arvioitiin vuonna 2005 olevan Suomessa 14 500–19 000 eli 0,5–0,7 prosenttia tutkimuksen 15–54-vuotiaasta väestöstä. Heistä 75–80 prosenttia käytti amfetamiinia. Opiaattien ongelmakäyttäjiksi arvioitiin 3 700–4 900.

Gamman (GHB eli gammahydroksibutyraatti) ja lakan (GBL eli gamma-butyrolaktoni) sekä Subutexin käyttöä tiedusteltiin ensimmäisen kerran vuoden 2006 kyselyssä. Niitä kokeilleiden väestöosuudet jäivät alle yhden prosentin, mikä tarkoittaa kuitenkin tuhansia henkilöitä.

Väestön mielipiteissä on tapahtunut huomattavia muutoksia. Niiden osuus, joiden mielestä huumeet aiheuttavat yhteiskunnalle enemmän ongelmia kuin alkoholi, on vähentynyt vuosien 2002 ja 2006 välillä 32 prosentista 18 prosenttiin. Kansalaisten huoli alkoholiongelmista on kasvanut ja mielipiteet säännöllisen humalajuomisen riskeistä kiristyneet. Käsitykset kannabiksen kokeilun riskeistä ovat sen sijaan lientyneet. Vastaajista edelleen lähes 40 prosenttia kokee huumeiden käytön aiheuttamaa väkivallan pelkoa.

Väestökyselyn tiedot perustuvat Stakesin syksyllä 2006 toteuttamaan tutkimukseen, jonka kohteena olivat 15–69-vuotiaat suomalaiset, otos oli 5 500 ja vastausprosentti 55. Rekisteritutkimuksessa Stakesin, Kansanterveyslaitoksen ja sisäministeriön yhteistyönä toteutettu ongelmakäyttäjien lukumäärän arviointi kohdistui 15–54-vuotiaisiin ja perustui neljän eri rekisterin (sairaaloiden hoitoilmoitukset, poliisiasiain tietojärjestelmä, huumaantuneena ajaneiden rekisteri ja tartuntatautirekisteri) tietoihin pohjaavaan tilastolliseen mallintamiseen.

Lähteet: Pekka Hakkarainen, Leena Metso. Huumekysymyksen muuttunut ongelmakuva. Vuoden 2006 huumekyselyn tulokset sekä Päivi Partanen, Pekka Hakkarainen, Arto Hankilanoja, Kristiina Kuussaari, Sanna Rönkä, Mika Salminen, Timo Seppälä, Ari Virtanen. Amfetamiinien ja opiaattien ongelmakäytön yleisyys Suomessa 2005.

Alkoholin aiheuttamat terveysongelmat lisääntyneet

Suomalaisten arviot omasta alkoholin kulutuksestaan eivät noudattele alkoholin myyntitilastoja. Stakesin kyselytutkimuksen mukaan vuonna 2006 kansalaiset arvioivat kulutuksensa pysyneen kolmen vuoden takaisella tasolla, vaikka alkoholin myynti oli selkeästi kasvanut. Kyselyyn vastanneet raportoivat kuitenkin alkoholin käyttöön liittyviä terveysongelmia enemmän kuin vuoden 2003 vastaavassa kyselyssä. Tutkimuksella selvitettiin alkoholin hinnan alennuksen vaikutuksia kulutukseen ja haittoihin.

Terveysongelmia kokeneiden miesten ja naisten osuus lisääntyi merkittävästi. Näin tapahtui erityisesti kyselyn vanhimmassa ikäryhmässä eli 50–69-vuotiailla. Tämän ikäryhmän miehillä lisääntyivät myös juomisen hallintaongelmat ja humalajuomisen seuraukset, kuten riidat tai tehtävien laiminlyönnit. Tulos heijastelee mitä todennäköisimmin vastaajien alkoholin kulutuksen kasvua. Se vahvistaa myös muista tutkimuksista saatua tulosta, jonka mukaan hintojen laskun kielteiset vaikutukset, kuten alkoholiehtoisen kuolleisuuden ja sairaalahoitojen kasvu, ovat olleet suurimmat vanhemmissa ikäryhmissä.

Aiemmat rekisteritiedot ovat osoittaneet pitkäkestoiseen alkoholin liikakäyttöön liittyvien haittojen lisääntyneen rajusti, mikä viittaa siihen, että alkoholin hinnan alennuksen seurauksena alkoholin kulutus on lisääntynyt ainakin suurkuluttajien keskuudessa.

Tämä kysely osoitti alkoholin käyttöön liittyneiden haittakokemusten lisääntyneen koko väestössä. Tulokset viittaavat siihen, että jos alkoholin kulutus pysyy nykyisellä tasolla, alkoholihaitat saattavat lisääntyä. Syynä on se, että kasvanut kulutus alkaa näkyä haittoina myös niillä, joilla kulutus on muuttunut ongelmalliseksi vasta hintojen laskun jälkeen.

Raittiiden osuus on kasvanut vuoteen 2003 verrattuna. Nuorten ja erityisesti nuorten miesten raittius oli yleistynyt huomattavasti. Kun toisaalta haitat ovat lisääntyneet, voidaan tämä tulkita viitteeksi alkoholinkulutuksen eriytymisestä väestössä.

Kyselytutkimuksessa pyrittiin selvittämään, mihin väestöryhmiin alkoholin hinnan alennusta seurannut alkoholin myynnin kasvu kohdentui ja mitä itse koetuille alkoholihaitoille tapahtui myynnin kasvaessa. Kysely lähetettiin vuoden 2003 syksyllä 4 000:lle 15–69-vuotiaalle. Vastausprosentti oli 60. Vuoden 2006 syksyllä kysely lähetettiin 5 500 henkilölle, joista 54 prosenttia vastasi.

Lähde: Heli Mustonen, Pia Mäkelä ja Petri Huhtanen. Kaksi vuotta alkoholin hinnan laskun jälkeen. Alkoholin käyttö vuonna 2006. Yhteiskuntapolitiikka 5/2007, ss. 532 - 540. Artikkelia saa Stakesin viestinnästä, viestinta(at)stakes.fi. Lehti ilmestyy 2.11.2007 ja sen verkkoversio julkaistaan osoitteessa http://yp.stakes.fi.

Noin kolmekymppinen mies pössyttelee eniten

Lähde: Mediuutiset  2.11.2007
http://www.mediuutiset.fi/doc.te?f_id=1256215

Kannabiksen käyttö on Suomessa yleisintä 25-34-vuotiailla miehillä. Heistä kolmannes on kokeillut kannabista joskus elämänsä aikana ja 11 prosenttia oli käyttänyt sitä viimeisen vuoden aikana.

Kaikista 15-69-vuotiaista suomalaisista kannabista on kokeillut 13 prosenttia. Vuoden aikana huumetta on käyttänyt 3 prosenttia.

Tiedot perustuvat Stakesin syksyllä 2006 toteuttamaan tutkimukseen, jonka otoksena oli 5 500 15-69-vuotiasta suomalaista.

Nuorten, eli 15-24-vuotiaiden, osuus huumeiden ongelmakäyttäjistä on laskenut selvästi 1990-luvun lopusta.

Gamman ja lakan sekä Subutexin käyttöä tutkittiin nyt ensimmäistä kertaa. Niitä kokeilleiden väestöosuudet jäivät alle yhden prosentin, mikä tarkoittaa kuitenkin tuhansia henkilöitä.

Ihmisten huumemielipiteissä on tapahtunut huomattavia muutoksia. Käsitykset kannabiksen kokeilun riskeistä ovat lientyneet. Sen sijaan huoli alkoholiongelmista on kasvanut ja mielipiteet säännöllisen humalajuomisen riskeistä kiristyneet.

Nuorten huumekokeilut vähentyneet

Lähde: Kaleva 2.11.2007

Nuorten kiinnostus huumekokeiluihin näyttää Stakesin tutkimuksen mukaan vähentyneen. Myös heidän osuutensa huumeiden ongelmakäyttäjistä on vähentynyt selvästi 1990-luvun lopun arvioista.

Viime vuoden kyselyn mukaan noin viidesosa 15-24-vuotiaiden ikäluokasta oli kokeillut kannabista, kun vuonna 2002 neljäsosa ikäluokasta ilmoitti käyttäneensä sitä.

Myös muut kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset kertovat tutkijoiden mukaan, että kiinnostus huumeita kohtaan olisi nuorten juhlimiskulttuurissa ainakin jonkin verran vähentynyt.

Päinvastainen suunta näkyy tutkijoiden mukaan nuorten aikuisten eli 25-34-vuotiaiden keskuudessa. Nuoruudessaan niin sanotut toiseen huumeaaltoon mukaan tempautuneet miehet näyttävät yhä enemmän jatkavan ainakin satunnaista pilven polttoa aikuisenakin. Osa tuolloin koukkuun jääneistä jatkaa huumeiden käyttöä ilmeisesti myös aiempaa aktiivisemmin.

STT

(Alkoholiin ei sen kiistattomista haitoista huolimatta jää STT:n mukaan koukkuun!)


Liivijengien tiloista löytyi kannabista Lohjalla

Lähde: Helsingin Sanomat 1.11.2007

Poliisi on tehnyt ratsian rikolliseksi epäiltyjen moottoripyöräjengien kerhotiloihin Lohjan Virkkalassa. Paikalla on ollut poliiseja Espoosta, Lohjasta, Helsingistä ja keskusrikospoliisista.

Useita tunteja kestänyt kotietsintä päättyi kello 15 aikoihin. Komisario Jussi Ojalan mukaan poliisioperaatio sujui rauhallisesti.

Poliisi otti ratsian aikana useita lohjalaisia henkilöitä kiinni. Kotietsinnässä löytyi vähäinen määrä marihuanaa ja hasista. Kerhotiloissa on pitänyt majaansa sekä Bandidos-jengin kannattajakerho Diablos että Bandidosin niin sanottu prospect- eli ehdokaskerho.

Ratsia liittyy poliisin suureen huumerikostutkintaan, joka on valmistumassa. Poliisi teki samaan tutkintaan liittyen ratsian Bandidosin tiloihin Helsingissä syyskuun lopussa. Poliisi aikoo tiedottaa tutkinnastaan joulukuussa.


J.Karjalainen pidätettiin Yhdysvalloissa

Lähde: Iltasanomat 29.10.2007

Laulaja J. Karjalaisen esiintymismatka Yhdysvalloissa sai järkyttävän käänteen, kun laulaja poistettiin passintarkastuksesta Minneapolis-St.Paulin kansainväliseltä lentokentältä ja ohjattiin kuulusteluihin.

Karjalaiselta tivattiin huumeiden hallussapidosta sekä uhattiin vuosien vankilatuomiolla sekä suurilla sakoilla. Artisti itse koki kohtelunsa täysin epäammattimaiseksi. Kolmen tunnin kuulustelujen jälkeen Karjalaiselle seurueineen annettiin lupa jatkaa matkaansa.

Yliopiston vieraaksi kutsuttu Karjalainen aikoo tapahtuneen johdosta jatkossa välttää matkustelua Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltojen Helsingin-suurlähetystö tutkii tapahtunutta.

- He osaavat tietynlaisen koreografian ja tietynlaiset lauseet, joilla ihmisiä kuulustellaan. Mutta on kauheaa, jos ihmiset joutuvat tällaisen mielivallan kohteeksi. Eihän syyttömille ihmisille saa sanoa, että hän valehtelee, Karjalainen kommentoi yhdysvaltalaisen virkavallan toimia IS:lle.

Piinaavat tunnit kuulusteluissa

Lähde: Iltalehti 29.10.2007

Aggressiiviset amerikkalaisviranomaiset uhkailivat suomalaismuusikoita.

Kyykytys kesti suomalaisten mukaan useita tunteja.

- Sitä voisi melkein kutsua kidutukseksi, muusikko Jukka alias J. Karjalainen puuskahtaa Iltalehdelle.

Karjalaisen tuoreessa muistissa on syyskuun 13. päivä alkaneen, Pohjois-Amerikkaan suuntautuneen keikkamatkan kolmetuntiset alkutahdit St. Paulin kansainvälisellä lentokentällä Minneapolisissa. Ohjelmassa oli useita esiintymisiä pääasiassa amerikansuomalaiselle yleisölle.

Mukana matkalla olivat myös muun muassa laulaja-lauluntekijä Ninni Poijärvi sekä reissusta dokumenttia tekevä Yleisradion toimittaja.

Maahantuloviranomaiset nappasivat suomalaisryhmän sivuun passintarkastusjonosta.

- Ehkä he alkoivat epäillä meitä pitkien hiusten, kitarakotelojen ja Amsterdamista tulleen koneemme takia, Karjalainen hymähtää.

- Joku mietti, että olikohan meidän porukan saapumisesta annettu etukäteisvinkki.

"Pamput heiluivat"

Ryhmän jäsenet eristettiin toisistaan, jokainen omaan kuulusteluhuoneeseen.

- Ei suomalainen ole tottunut vastaukseen, että "you have no rights" (sinulla ei ole oikeuksia).

Karjalaisen mukaan he olivat aiemmin saaneet esiintymismatkaansa varten kutsukirjeen Minnesotan yliopistosta. He eivät tienneet mahdollisista keikkapalkkioista. Työviisumeita poppoo ei ollut ehtinyt hankkia.

- Meille huudettiin, että "älkää valehdelko, te teette töitä täällä". Jos meidät olisi lähetetty kotiin, se olisi voitu tehdä ystävällisestikin.

- Samoja asioita kyseltiin yhä uudestaan. Ajattelin, että ainoa vaihtoehto olisi puhua rehellisesti. Kerroin esiintymispaikoista ja mahdollisesti saamastamme kolehdista. Mutta olihan se epämiellyttävää. Pamput heiluivat, ovia paiskottiin ja kuulusteltiin sylki roiskuen.


Kannabiksen laillistamisesta seuraisi monenlaisia asioita

Lähde: Vihreä Lanka 26.10.2007 Enon Palsta

Tietämätön kysyy:
Mitä tapahtuisi, jos kannabis olisi laillista? -Roope, Jyväskylä

ENO VASTAA: Opiskelukaverini Kemppainen, joka oli takavuosina kova "ruohomäen mies", kertoi jättäneensä koko aineen, kun hän kerran pössypäissään luuli kuunnelleensa Wigwamin ennestään tuntematonta levyä, uudestaan ja uudestaan. Tultuaan tolkkuihinsa hän tajusi fiilistelleensä juuri kolmatta tuntia lämpöpatterin kurlutuksen tahdissa. Ei se muuten, mutta tyttöystävä pakkasi kamansa jo kuuntelusession puolivälissä.

Ei ole kannabiskaan haitatonta, vaikka niin moni väittää. Luulenpa, etteivät päättäjät ihan helposti lähde laillistamaan uutta terveydelle haitallista ainetta, kun tupakasta ja viinastakin koetetaan päästä eroon. Näitä kahta viimeksi mainittuakaan tuskin sallittaisiin, jos ne keksittäisiin nyt.

On tietysti spekulaatiota, mitä jatsitupakan laillistamisesta seuraisi. Muutamat asiat ovat kuitenkin varmahkoja: Kannabiksen käyttö lisääntyisi. Rikollisuus taas pienenisi, sillä kannabikseen liittyvät rikokset lakkaisivat olemasta. Tiedä sitten, lisääntyisikö kovien huumeiden käyttö myös. Kuuluisan porttiteorian mukaan kyllä - mutta toisaalta vaikka lähes kaikki narkkarit ovat käyttäneet myös kannabista, kaikki pössyttelijät eivät suinkaan siirry käyttämään koviakin. Erään teorian mukaan porttiteoria jopa vaimentuisi, kun diilerit eivät enää olisi tyrkyttämässä heroiinia marisätkän kaupanpäällisinä.

Valtio voisi tehdä kannabiksesta monopolin ja saada siitä lisää verotuloja. Mitä kannabis vaikuttaisi kansanterveyteen, paha sanoa. Jos se alkaisi korvata alkoholin käyttöä, lopputulos olisi todennäköisesti positiivinen. Kannabis kun ei ole myrkyllistä, toisin kuin alkoholi. Sitä ei voi vetää yliannosta.

Mutta todennäköisemmin nyt alkoholia liikaa käyttävät alkaisivat käyttää myös höpinätupakkaa. He menisivät enemmän sekaisin ja teloisivat itseänsä pahemmin. On myös viitteitä, että kannabis saattaa aiheuttaa keuhkosyöpää.

Se ken on käynyt keskusteluja kannabiksen suurkuluttajan kanssa, on voinut myös huomata, että ajatuksenvaihto lämpöpatterin kanssa voi olla usein antoisampaa.

(Jos alkoholi keksittäisiin nyt... -klisee on yhtä irrationaalinen kuin kieltolaki itse. Alkoholin kieltolakia on jo kokeiltu. Kieltolaki on kehittänyt uusia aineita vanhojen tilalle - ja lisännyt uudet vanhojen lisäksi.)


Hamppunamia

Lähde: Helsingin Sanomat NYT-liite 43/2007

Kun isotäti Iisalmesta tulee kylään, nämä keksit kannattaa läväyttää kahvipöytään.

Täti voi yllättyä - jos ei muusta, niin siitä, kuinka terveellisiä Cannabiscuits-pikkuleivät ovat. Ne ovat luomua ja sokerittomia. Makua antavat kookos, rusinat ja ohramallas.

"Hamppujauhossa on runsaasti omega-rasvahappoja ja proteiinia. Rasvahappojen suhde on ihanteellinen", kehuu Ruohonjuuren myymäläpäällikkö Johanna Koskinen. "Keksit ovatkin olleet syksyn hitti."

25-vuotisjuhliaan viettävästä Ruohonjuuresta saa muitakin hampputuotteita, kuten hamppurouhetta, -toffeeta ja -suklaata. Karkeissa käytetyt hampunsiemenet ovat kotimaisia.

"Syksyllä kävi ikävä juttu, kun joku käräytti tietämättömyyttään meidän hamppuviljelijän. Sadonkorjuu keskeytyi, kun asiaa selvitettiin", Koskinen kertoo.

"Näissä tuotteissa käytetty hamppu on siis eri lajiketta kuin huumausaine. Näissä ei ole THC:tä, vaikka jotkut ehkä niin toivoisivat, hehe."

Testiryhmä piti hamppukeksejä hieman kitkerinä ja sahajauhomaisina.

"Kiva kun eivät ole ällömakeita. Terveellisiltä maistuvat", eräs kommentoi.

 


Poliisijohto hyllytti suuren huumevyyhdin päätutkijan

Lähde: Iltalehti 27.10.2007

Kokenut rikostutkija pakkosiirretään passipoliisiksi Malmille.

Kuvatekstit:
KUOHUNTAA Pasilan poliisitalolla kuohuu kahden arvostetun huumetutkijan hyllytyksen vuoksi.
KRITIIKIN KOHDE Apulaispäällikkö Jouko Salon johtamistyyliä kohtaan tunnetaan laajaa tyytymättömyyttä Helsingin poliisilaitoksen sisällä.

Helsingin poliisissa kuohuu. Tulehtuneet suhteet poliisijohdon ja eri osastojen välillä ovat kärjistyneet huumerikosyksikön kahdeksanhenkisen tutkintaryhmän hajottamiseen ja kahden huippututkijan hyllyttämiseen viikko sitten torstaina.

Tehtävä pakko keskeyttää

Huumepoliisin hajotettu tutkintaryhmä oli Iltalehden tietojen mukaan juuri viimeistelemässä Helsingin kaikkien aikojen suurinta hasisvyyhteä, jossa takavarikkoon on saatu yli 160 kiloa hasista. Vangittuna on ollut kymmenkunta syylliseksi epäiltyä.

Hyllytetty rikosylikonstaapeli ja vanhempi rikoskonstaapeli olivat juuri seuraamassa toista rikollisryhmää pääkaupunkiseudun ulkopuolella, kun he yllättäen kesken postauksen saivat määräyksen palata välittömästi Pasilan poliisitalolle.

Selittelyt seurannan kriittisestä vaiheesta ja epäillyistä jopa kymmenistä amfetamiini- ja kokaiinikätköistä eivät auttaneet, vaan miehet joutuivat ajamaan Helsinkiin kovaa ylinopeutta ja hälytysvilkut päällä ehtiäkseen määräaikaan perille.

Määräyksen syytä ei heille missään vaiheessa kerrottu. Vastassa oli rikospoliisin päällikkö Ilkka Koskimäki, joka heitti miesten eteen määräyksen, jolla heidät kolmenkymmenen päivän sisällä siirretään Malmin poliisipiiriin kenttätehtäviin. Miehiltä kiellettiin myös välittömästi oikeus yleensäkään olla missään tekemisissä rikoksesta epäiltyjen kanssa.

Ei annettu puheenvuoroa

Perusteluksi siirtomääräyksessä mainittiin tapahtumat 16. lokakuuta, jolloin tutkintavankina Pasilan poliisivankilassa ollut henkilö oli löydetty humalassa putkan lattialta. Kyseiset poliisit olivat vähän tätä ennen olleet saattamassa tutkintavankia poliisivankilan ulkopuolella.

Pakkosiirtopäätöksen takana oli poliisilaitoksen apulaispäällikkö Jouko Salo, ja sen oli allekirjoittanut rikospoliisin päällikkö, rikosylitarkastaja Ilkka Koskimäki.

Taas jättimäinen huumetakavarikko

Lähde: Iltalehti 27.10.2007

Yli 150 kiloa hasista poliisin haaviin.

Poliisi on tehnyt Iltalehden tietojen mukaan jälleen poikkeuksellisen suuren huumetakavarikon Helsingissä. Poliisi takavarikoi noin 160 kiloa hasista kesällä Helsingin keskustassa.

Takavarikko on yksi Suomen kaikkien aikojen suurimpia, mutta siitä ei ole aikaisemmin kerrottu julkisuudessa.

Helsingin huumerikosyksiköstä ei suostuta kertomaan takavarikosta toistaiseksi mitään, mutta IL:n tiedot perustuvat eri lähteistä hankittuihin tietoihin.

Takavarikoitu hasiserä salakuljetettiin Suomeen tämänhetkisten tietojen mukaan rekalla Hollannista. Lasti purettiin keskustan ulkopuolella, josta se siirrettiin ydinkeskustan tuntumassa sijaitsevaan kerrostaloasuntoon. Asunto oli tiettävästi vuokrattu pelkästään tätä tarkoitusta varten eikä siellä asuttu.

Huumelasti oli piilotettu pahvilaatikkoon sängyn alle. Hasislöydön jäljille päästiin poliisin niin sanotun City-ryhmän seurannan ansiosta. Takavarikoidun huumeen arvo katukaupassa on useita satoja tuhansia euroja.