Timo Haaran tukijoukot ovat julkaisseet 12.7.2010 seuraavan tiedotteen:

 

Korkein oikeus on keskeyttänyt Timo Haaran tuomion täytäntöönpanon.


Haara olisi vangittu 16.8.2010 1,6 vuodeksi 300 gramman kannabiksen luovuttamisesta muun muassa reumapotilaalle. Haara ei ole hakenut teollaan taloudellista hyötyä, kuten Korkeimman oikeuden lausunnosta käy ilmi, vaan kunnioittanut hyviä ihmisarvoja ja osoittanut lähimmäisen rakkautta kipupotilaita auttaessaan tarjoamalla heille luonnollisemman ja turvallisemman vaihtoehdon.

Täytäntöönpanon lykkäytyminen on odotettu ilouutinen kauan jatkuneessa kamppailussa yhteisen hyvän puolesta. Näin ollen Haaran tämänvuotinen hampuntuotanto ei kärsi ulkoisia vaikeuksia.

-Olen huojentunut ja tyytyväinen tähän tärkeään päätokseen. Katson etta pääsen nyt keskittymään ammattini harjoittamiseen suomessakin, jossa kannabiksen kasvattaminen on laillista, osin jo olemassa olevan lainsäädännon mukaankin luvanvaraista ja EU:n tukemaa. Vangitsemiseni keskeytynyt täytantöönpano mahdollistaa tuotantoni jatkumisen niin suomessa kuin muuallakin euroopan unionin alueella, Haara iloitsee.

Timo Haara kyseenalaistaa suomen lainsäädannön hampun viljelystä: -Kun kerta eletään samassa EU:ssa, niin miten voi olla mahdollista, että Suomessa minut vangittaisiin ja vapauteni riistettäisiin sellaisesta asiasta, mikä esimerkiksi aivan Suomen naapurimaissa, kuten Baltian alueella on täysin sallittu elinkeino.  

Historiallisen hampun puolestapuhuja putkaan?  

Haara katsoo että hän ei ole syyllistynyt huumausainerikokseen tuottamalla hamppua jonka THC-pitoisuudet ovat olleet huomattavasti alle sen, mita voidaan pitää huumausainelainsäädännön kontrollin alittavana ja katsoo tuomionsa olevan aiheeton. Toivottavaa on että oikeuskäsittely johtaa lainsäädännön tarkentumiseen mm. kasvatuksen laillisuuden/luvanvaraisuuden sekä lääkelainsäädännollisten muutosten osalta. Tiedostaessamme hampun viljelystä luontoystävällisesti saatavan hyödyn mm. kuitumateriaaliksi ja lääke-aineiden raaka-aineeksi, on aika nostaa suomen läinsäädänto

samalle kehittyneelle tasolle muun euroopan kanssa. Hamppu on tuhansia vuosia ympäri maailmaa viljelty hyötykasvi, jota voidaan käyttää muun muassa biodiselinä, lääkkeenä, kankaana, paperina, muovina ja öljynä.