Huhtikuun 19.-21. päivinä pidettiin YK:n UNGASS 2016 -erityiskokous huumeista. Jos sen odotettiin tuovan uutta hävityn huumesodan raunioille, niin pettymys oli suuri. Kokouksen loppuasiakirjan merkittävin anti on YK:n ajaman huumepolitiikan kytkeminen vuosien 2016 - 2030 kestävän kehityksen ohjelmaan. Kokouksen keskusteluissa ja puheenvuoroissa tuotiin voimakkaasti esille ihmisoikeudet, muutoksen tarve ja jo tapahtuneet politiikan muutokset.

Lue lisää SKY:n kevätkokoustiedotteesta/kannanotosta 29.5.2016.