Suomessa kokeiltiin geenimuunneltua tupakkaa

Lähde: Helsingin Sanomat 16.10.2006

Tupakoitsijat ovat polttaneet 1990-luvulla tietämättään geenimuunneltua tupakkaa tupakkateollisuuden kehittäessä uusia riippuvuutta aiheuttavia tupakkalajikkeita.

Suomen tupakoitsijat ovat tietämättään olleet tupakkateollisuuden koe-eläimiä 1990-luvulla, kun täällä kokeiltiin geenimuunneltua tupakkaa. Näin kertoi syöpäjärjestöjen ylilääkäri Matti Rautalahti maanantaina Helsingissä, kun Suomen ASH ry (Action on Smoking and Health) ja Suomen Syöpäyhdistys julkistivat raporttinsa Suomalaista ja eurooppalaista tupakkapolitiikkaa.

Raportin ovat tehneet Mervi Hara ja Satu Lipponen.

Nikotiini on tupakassa sitoutuneena tervaan, jota aluksi yleisesti pidettiin vahingollisimpana ainesosana. Teollisuus tiesi paremmin, että niin syöpää kuin riippuvuutta aiheuttaa nimenomaan nikotiini, jonka määrää pyrittiin savukkeissa lisäämään. Kasvinjalostuksella yritettiin luoda uusia lajikkeita, joissa olisi enemmän nikotiinia ja enemmän nikotiinin "vapaata" muotoa, joka vaikuttaa nopeammin aivoihin ja luo vahvemmin riippuvuutta.

Tupakkateollisuuden "synkeitä salaisuuksia" on julkistanut muun muassa uutistoimisto AP käytyään läpi tuhansia salassa pidettyjä dokumentteja. Niistä tuli julkisia oikeusprosessin yhteydessä.

Syöpätutkijoiden mukaan tupakkateollisuus on osannut monin tavoin hidastaa tupakointirajoituksia Suomessakin, vaikka terveysvaarat ovat olleet tiedossa jo vuodesta 1951. Suomi oli edelläkävijä vielä 1976, kun tupakkalaki kielsi mainonnan, tupakoinnin yleisillä paikoilla ja kulkuneuvoissa. Nyt Suomen lainsäädäntö on jäänyt huomattavasti jälkeen monien muiden maiden tilanteesta, syöpäjärjestöjen edustajat sanovat.

Rautalahti kysyy, miksei Suomen laki kiellä nytkään muuntogeenisen tupakan käyttöä savukkeiden raaka-aineena. Tehtaat ovat näet pyrkineet kehittämään myös tupakkalajeja, joiden muut riippuvuutta aiheuttavat aineet vaikuttaisivat enemmän nyt, kun nikotiinin osuutta on laeilla rajoitettu.

Esimerkiksi ravintoloiden savuttomuuden ennättivät ennen Suomea toteuttamaan Irlanti, Norja, Italia, Malta, Ruotsi, Skotlanti, Liettua, Pohjois-Irlanti, Viro ja Islanti.

Valmistajat hidastaneet tupakoinnin rajoituksia

Lähde: Helsingin Sanomat 17.10.2006

Tupakointia rajoittavia lakeja on Suomessa säädetty yllättävän hitaasti, vaikka rajoituksilla on ollut kansalaisten tuki. Maanantaina julkaistun raportin mukaan syynä hitauteen on tupakkateollisuuden voimakas vaikutus. Tupakkapolitiikan kehitystä 1950-luvulta nykypäivään ovat tutkineet toiminnanjohtaja Mervi Hara ja tiedotuspäällikkö Satu Lipponen.

Esimerkkinä he mainitsevat ravintoloiden tupakointikiellon, joka tulee voimaan ensi vuonna. Kuitenkin tupakoinnin terveysvaarat ovat olleet tiedossa jo vuodesta 1951.

Tutkija toivoo huumenuorten puhutteluun ymmärrystä

Lähde: Kaleva 22.10.2006

Huumeista kiinni jääneen nuoren puhutteluun tarvitaan lisää ymmärrystä, sanoo tutkija. Syyttäjä voi järjestää alaikäiselle ensikertalaiselle keskustelutilaisuuden, jossa ovat läsnä myös poliisi, sosiaalityöntekijä ja nuoren vanhemmat. Puhutteluja on ollut vuodesta 2001 saakka.

Tutkija Sanna Röngän mukaan ryhmän moniammatillisuus ei nykyisin toteudu niin hyvin kuin voisi. Pääosin äänessä on syyttäjä.

- Jos esimerkiksi syyttäjä alkaa antaa nuorelle päihdevalistusta, niin silloin pitäisi miettiä, mikä on hänen ymmärryksensä nuorten huumeiden käytöstä ja nuorisokulttuureista.

Rönkä pohtii, että puhutteluun osallistuville viranomaisille voisi järjestää koulutusta, joka auttaisi nuorison ymmärtämisessä. Hän tarkastelee 12:n nuoren puhuttelua Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisemassa tutkimuksessa.

Sanna Rönkä (2006) Nuorten huumeiden käyttäjien puhuttelu. Huomioita käytännöstä. Helsinki 2006. OPTL:n tutkimustiedonantoja 70. ISBN 951-704-324-4. ISSN 1235-9254. http://www.optula.om.fi/37448.htm

Asiantuntija: Otsonaattori saattaa aiheuttaa terveysvaaran

Lähde: Helsingin Sanomat 12.10.2006

Kansanterveyslaitos varoittaa otsonaattoreista.

Kansanterveyslaitos (KTL) pitää otsonia tuottavien laitteiden markkinointia kuluttajille harhaanjohtavana, koska niiden käyttö saattaa aiheuttaa kuluttajille terveysvaaran tuottamatta mitään tunnettua terveyshyötyä. KTL:n mielestä olisi jopa syytä selvittää mahdollisuudet laitteiden markkinoinnin ja myynnin kieltämiseksi kokonaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi KTL:lta lausuntoa otsonaattoreista Asumisterveysliitto Asten ry:n, Allergia- ja Astmaliiton ja Hengitysliitto Helin selvityspyynnöstä.

Yhdistykset pyysivät selvitystä Suomessa myynnissä olevien, otsonia tarkoituksellisesti sisäilmaan tuottavien ilmanpuhdistimien ja muiden otsonaattoreiden markkinoinnissa käytetyistä terveysväittämistä.

Yhdistyksille antamassaan lausunnossa ministeriö toteaa, ettei otsonaattoreita ei tule käyttää sisäilman puhdistamiseen asunnoissa ja julkisissa tiloissa, kuten päiväkodeissa ja kouluissa.

Laitteita ei saa myöskään markkinoida viittaamalla otsonin tuottamiin terveysvaikutuksiin. Asumisterveysliitto antoi lausunnosta tiedotteen torstaina.

Tutkimus: Liika testosteroni tuhoaa aivosoluja

Lähde: Kaleva 27.9.2006

Liiallinen testosteroni ihmisen elimistössä voi tuhota aivosoluja. Tuoreen amerikkalaistutkimuksen tulokset saattavat osaltaan selittää, miksi steroidien väärinkäyttö aiheuttaa usein käyttäytymishäiriöitä ja nostaa itsemurhan riskiä.

Laboratoriokokeissa tutkijat havaitsivat, että pieni määrä testosteronia hyväksi aivosolulle mutta liiallinen annos aiheuttaa solussa itsetuhoisen reaktion, joka muistuttaa aivoja rappeuttavaa Alzheimerin tautia.

Mieshormoni testosteroni säätelee solujen kehitystä, erikoistumista ja kasvua sekä miehillä että naisilla. Miehen elimistö tuottaa testosteronia kuitenkin 20 kerta enemmän kuin naisen. Testosteroni kiihdyttää lihasten kasvua, joten sitä käytetään myös dopingaineena.

Naishormoni estrogeenilla havaittiin tutkimuksessa olevan soluja suojaava vaikutus.

Tutkimus on julkaistu amerikkalaisessa Biological Chemistry -tiedelehdessä.

Alkoholi on jo työikäisten yleisin kuolinsyy

Lähde: Helsingin Sanomat 31.10.2006

Alkoholi vie yhä enemmän työikäisiä ihmisiä hautaan. Viime vuonna alkoholi nousi 15–64-vuotiaiden yleisimmäksi kuolinsyyksi ohi sepelvaltimotaudin.

Työikäisten miesten alkoholikuolemat ovat lisääntyneet lähes kolmanneksella muutamassa vuodessa, ja naisten osalta luku on kaksinkertaistunut vuosikymmenessä.

Yhteensä viinaan kuoli Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna noin 2 000 suomalaista, 150 enemmän kuin edellisenä vuonna. Puolet heistä oli keski-ikäisiä miehiä.

Tämän lisäksi alkoholi on usein osallisena itsemurhissa, ja lähes joka neljänteen tapaturmaiseen tai väkivaltaiseen kuolemaan liittyy humalatila.

Luvut eivät tule yllätyksenä Kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessorille Kalervo Kiianmaalle.

"Nyt meillä maksetaan saadusta vapaudesta ja alentuneista hinnoista", Kiianmaa sanoo.

Alkoholiveron lasku pudotti erityisesti väkevien viinojen hintoja keväällä 2004. Veronalennusta seurasi viinasta johtuvien myrkytyskuolemien tilastopiikki.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen Ismo Tuomisen mielestä työikäisten kuolemien lisääntyminen on jo kriisitilanne.

"Jos trendi jatkuu, niin puhutaan talouselämänkin kannalta merkittävästä asiasta, koska työikäiset ihmiset maksavat tulevien sukupolvien eläkkeet ja pitävät talouden kilpailukykyisenä", hän sanoo.

Suurin alkoholikuoleman riski on syrjäytyneellä keski-ikäisellä miehellä. Suomalaiset joivat viime vuonna 10,5 litraa puhdasta alkoholia kansalaista kohti. Koskenkorvaksi muutettuna määrä tarkoittaa pulloa viikossa.

Eduskunta käsittelee parhaillaan keinoja, joilla alkoholin kulutus saataisiin kuriin. Pulloihin suunnitellaan varoitustarroja, paljoustarjouksista halutaan eroon ja televisiomainonta aiotaan rajata iltoihin.

Lisäksi alkoholin myynti rajoitetaan alkamaan kaupoissa vasta yhdeksältä aamuseitsemän sijaan.

Kulutuksen lisääntyminen näkyy kuolintilastojen lisäksi myös päihdehuollossa. Alkoholin takia hoitoon tulevat ovat huonokuntoisempia kuin ennen.

"Kun saadaan halpaa viinaa, niin juodaan enemmän ja tullaan enemmän sairaaksi", tiivistää A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaalan johtaja Antti Holopainen.

Holopaisen mukaan hoidon ja kuntoutuksen tarve on kasvanut, mutta kunnat eivät anna riittävästi määrärahoja niiden järjestämiseen.

Alkoholi ohitti viime vuonna jopa sepelvaltimotaudin

Lähde:Turun Sanomat 1.11.2006

Viina työikäisten suomalaisten miesten yleisin tappaja

Viime vuonna työikäisten miesten yleisimmäksi kuolinsyyksi nousivat alkoholisyyt eli alkoholisairaudet ja myrkytykset. Alkoholi on ohittanut sepelvaltimotaudin tämän väestöryhmän merkittävämpänä kuolinsyynä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuolemansyytilastosta.

Alkoholista johtuvista syistä kuoli viime vuonna kaikkiaan noin 2 000 ihmistä, mikä on noin 150 enemmän kuin edellisenä vuonna. Lähes puolet heistä oli 45-59-vuotiaita miehiä. Työikäisten naisten yleisin kuolinsyy oli vielä viime vuonna rintasyöpä, mutta alkoholi aiheutti jo lähes yhtä usean naisen kuoleman kuin rintasyöpäkin.

Alkoholista johtuvan kuolleisuuden kasvu viime vuonna johtui pitkäaikaiseen alkoholinkäyttöön liittyvien maksasairauksien lisääntymisestä. Sen sijaan alkoholimyrkytyskuolemia oli viime vuonna 80 vähemmän kuin vuonna 2004. Vuonna 2005 alkoholimyrkytys johti 464 suomalaisen kuolemaan.

Oikeuslääketieteen laitoksen johtaja Erkki Vuori uskoo, että alkoholimyrkytyksien kasvun määrä on taittunut.

- Meillä oli suotuisa vaihe 2000-luvun alussa, jolloin alkoholimyrkytyksiä oli selvästi alle neljänsadan. 2003 alkoi tämä nousu, ja vuonna 2004 oli viinan hullu vuosi. Silloin sai ruveta tuomaan niin paljon viinaa kuin halusi, maaliskuun alussa tuli veron alennus ja vappuna tuli Viron EU-jäsenyys, niin silloin alkoholimyrkytykset nousivat yli 500:n. Nyt se kasvu ei enää jatku, arvioi Vuori.

Vuoren mukaan tämän hetkisten tietojen perusteella alkoholimyrkytyskuolemien määrä pysynee tänä vuonna viime vuoden tasolla.

Alkoholimyrkytykset tappavat eniten keski-ikäisiä miehiä. Vuoren mukaan nuoria alle 20-vuotiaita ei juurikaan viinamyrkytyksiin kuole.

Maksakirroosi koitu tuhannen kohtaloksi

Jos alkoholimyrkytysten määrä onkin tasaantumassa, alkoholisairaudet tappavat enemmän suomalaisia kuin koskaan aiemmin. Stakesin erikoistutkija Pia Mäkelä on huolissaan erityisesti maksasairauksien määrän jyrkästä kasvusta. Näistä yleisin on maksakirroosi. Myös humalassa tapahtuneet kaatumiset ja putoamisonnettomuudet ovat lisääntyneet.

1990-luvun lopulla maksakirroosi tappoi viitisensataa suomalaista vuodessa. Vuonna 2001 määrä nousi sadalla, ja vuonna 2002 maksakirroosiin kuoli jo 660 suomalaista.

Seuraava jyrkkä nousu tapahtui vuonna 2004, jolloin maksakirroosikuolemien määrä nousi parilla sadalla eli 830 tapaukseen. Viime vuonna maksakirroosi vei lähes tuhat suomalaista. Mäkelä ei näe lähitulevaisuutta kovinkaan valoisana, sillä alkoholin kulutus kasvaa ja yhä useampi suomalainen on juonut jo varhaisnuoruudesta lähtien.

Alkoholin kulutus on noussut lamavuosien jälkeen koko ajan. Viime vuonna viinaa kului puhtaaksi alkoholiksi muutettuna 10,5 litraa per suomalainen. Vaikka kulutuksen kasvu taittuisikin, se ei välttämättä näy heti maksakirroosikuolemien määrässä.

- Kaikkein suurin kuolleisuus on keski-ikäisillä miehillä, 40-69-vuotiailla. Nyt vuoden 2004 seuraukset näkyvät näissä samoissa ikäryhmissä. Tämä ikäryhmä ei ole se, joka kuluttaa eniten. Mutta vakavat seuraukset näkyvät vasta, kun juomista on kestänyt pitkään.

Raittiit julkkikset hyvä merkki

Aivan toivottamalta tulevaisuus ei kuitenkaan näytä. Kun aiemmin julkkikset tilittivät mediassa juomistaan, on nyt alettu kertoa julkisesti myös juomisen lopettamisesta.

- Se on erittäin hyvä merkki. 10-15 vuotta sitten kukaan julkkis ei olisi suin surminkaan päästänyt suustaan tällaisia lausuntoja, vaikka olisi lopettanut juomisen. Se ei olisi ollut ollenkaan trendikästä. Koululaistutkimuksissa on tullut tällaisia tuloksia, että raittiita on enemmän kuin aikaisemmin, mutta toisaalta on myös yhä enemmän niitä nuoria, jotka juovat itsensä usein humalaan, erikoistutkija Mäkelä pohdiskelee.

Kahvila myi kannabistarvikkeita

Lähde: Ilta-Sanomat 31.8.2006

Lappeenrannan käräjäoikeus tuomitsi kaksi alle 30-vuotiasta miestä sakkoihin huumerikosten edistämisestä. Tapauksesta uutisoineen Etelä-Karjalan radion mukaan miehet myivät lappeenrantalaisessa kellarikahvilassa kannabiksen viljelykseen soveltuvaa tarvikkeistoa. Kasvista saadaan marihuanaa.

Kahvilan omistaja ja myyjä ehtivät myydä mm. kasvilannoitteita ja kasvatuslamppuja usean kuukauden ajan.

Lapinlahden puistossa kasvaa nykyään myös hamppu

Lähde: Helsingin Sanomat 4.10.2006

Ryteikössä on hedelmällinen maaperä

Helsingin Lapinlahden sairaalan puiston rikas kasvillisuus on saanut yllättävän lisän, sillä puutarhuri Arvo Juutilainen löysi alueen pohjoisreunalta maanantaina elinvoimaisen, parimetrisen Cannabis sativan.

Hamppu kasvoi kävelytien tuntumassa ryteikössä maa- ja puutarhajätteen päällä.

Kyseessä lienee huumekäyttöä varten tehty istutus. Kasvi on tuettu juurakon hankaan, ja sen ympärille on tallautunut kulku-ura.

Juutilainen päätti kahlailla ryteikössä enemmänkin ja löysi tiistaiaamuna muutaman metrin päästä toisen, vähän pienemmän hampun. Sen tueksi oli laitettu kaksihaarainen keppi.

"Maaperä tässä risukasan päällä on äärimmäisen hedelmällinen", Juutilainen kertoi. Hamppujen ympärillä kukkivat jättipalsamit, jotka aikanaan lakoontuvat ja maatuvat.

Juutilaisen mukaan hamppuja on hoidettu hyvin ja vaivaa nähden. Nyt kasvit ovat saaneet kunnolla vettä taivaaltakin.

Satoa on jo ilmeisesti korjattu, koska hampun kasvu on tiuhaa ja haaroittuvaa. "Tästä tulisi muuten korkea ruippana", arvioi Juutilainen. Hän aikoo jatkaa tänä vuonna työtään Lapinlahden palkattomana puutarhurina lokakuun loppuun.

Helsingin poliisin huumerikosyksiköstä kerrotaan, että tällaiset hamppuviljelmät puistoissa ovat suhteellisen harvinaisia.

Niitä tavataan Helsingissä muutama vuodessa, mutta kodeissa sitäkin enemmän.

Helsingin Sanomien kirjoitussarjassa autiolta saarelta paljastui elokuussa vastaava löydös.

Helsingin edustan Mäntykarilla oli noin 30 kasvin kannabisviljelmä, jonka venepoliisit kävivät hakemassa pois.