Kannabiksen viljelyyn sopivien tarvikkeiden myynti ei ole rikos

Yleensä puutarhanhoitoa eivät harrasta nuoret miehet. Jos tätä ei tajua, voi kukkaruukkuja ja multaa myyvä saada syytteen huumausainerikoksen edistämisestä.

Onneksi oikeuslaitos on kuitenkin tolkuissaan: Pirkanmaan käräjäoikeus antoi 17.12.2010 päätöksensä jutussa, jossa paria kymmentä Viherpeukku-liikkeen omistajaa ja työntekijää syytettiin huumausainerikoksen edistämisestä. Kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun muutama vuosi sitten säädettyä "kukkaruukkulakia" kokeiltiin käytännössä.

Käräjäoikeus katsoi, ettei rikosta ole tapahtunut, ja vapautti syytteistä kaikki ne, joita syytettiin pelkästään kannabiksen kasvatukseen sopivan välineistön myymisestä. Viheralan suuryritykset, sähkö- ja vesilaitokset ynnä muut voivat siis huokaista helpotuksesta! Nähtäväksi jää valittaako syyttäjä käräjäoikeuden päätöksestä.

HS: Oikeus: Kannabiksenviljelyyn sopivien tarvikkeiden myynti ei rikos

YLE: Oikeus: Kannabiksen viljelylaitteita saa myydä

Prof. Jyrki Virolainen: Viherkauppiaiden huumesyyte nurin - miksi?

Poliisin huumetestit epäluotettavia

www.yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/11/poliisin_huumetestit_epaluotettavia_2154475.html

Poliisin pikahuumetesteri. Kuva: Mari Latva-Karjanmaa/YLE

Poliisin pikahuumetesteri.

Kuva: Mari Latva-Karjanmaa/YLE

 

Poliisin liikenteessä tekemät huumetestit ovat osoittautuneet erittäin epäluotettaviksi harvinaisempien huumeiden havaitsemisessa. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kehottaa poliisia olemaan luottamatta liikaa pikatestien tuloksiin. 

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja pitää yllättävänä sitä, että testi antaa väärän positiivisen tuloksen yli kahdessa kolmesta tapauksesta, kun epäillään kannabiksen, kokaiinin ja opiaattien käyttöä.

Liikenteessä yleisimmin tavattavan huumeen, amfetamiininkin käytöstä testit antavat virheellisen positiivisen tuloksen lähes kymmenprosenttisesti.

Pajuoja pitää tärkeänä, että poliisi tiedostaa testin rajoitukset eikä anna sen tuloksille liikaa painoarvoa arvioidessaan mahdollista rattijuopumusta ja harkitessaan väliaikaista ajokieltoa. Poliisi harkitseekin ohjeiden muuttamista niin, että turhilta ajokielloilta vältyttäisiin.

- Meidän täytyy varmaan ohjeistaa tarkemmin, miten toimimme arkipäivän valvontatilanteissa. Kysymykseen tulee kokonaisarvion tekeminen valvontatilanteessa, missä ainoastaan tämän testerin näyttö ei ole se ratkaiseva tekijä - niin kuin ei ole tietysti tähän mennessäkään ollut. Varmaan käytäntöjä tulee ajokieltojen määräämiseen ja kaikkiin muihinkin keinoihin, mitä siinä kyseisessä tilanteessa sitten käytetään, sanoo liikkuvan poliisin liikennevalvonnan tiedottaja Jussi Pohjonen.

Apulaisoikeusasiamiehelle on tullut useita kanteluita huumepikatestin vääristä tuloksista.

YLE Uutiset

HS vieraskynä: Kannabiksesta on voitava puhua asiallisesti

 

Helsingin sanomien pääkirjoitussivulla julkaistiin 14.10.2010 Riikka Puusniekan ja Markku Soikkelin kirjoitus "Kannabiksesta on voitava puhua asiallisesti":

Nuorten päihteidenkäytössä 2000-luvulla nähty myönteinen kehitys vaikuttaa pysähtyneen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluissa tekemän tuoreen terveyskyselyn mukaan nuorten kannabiskokeilut ovat kääntyneet kasvuun ja muiden päihteiden käyttö on pysynyt ennallaan.

Kannabis ei ole siis korvannut muita päihteitä vaan tullut niiden rinnalle. Jos trendi osoittautuu jatkuvaksi, nuorten päihteidenkäyttö kokonaisuudessaan lisääntyy. Samoin lisääntyy niiden nuorten määrä, jotka käyttävät useita päihteitä rinnakkain.

Tämän ymmärtäminen on nykytilanteessa tärkeämpää kuin eri päihteiden haitallisuuden vertailu. Tiedämme näet, että minkä tahansa päihteen säännöllinen käyttö vahingoittaa nuoruusiän henkistä ja fyysistä kehitystä ja että päihderiippuvuutta on vaikeampi hoitaa, jos käytössä on useita eri päihteitä.


Miten kannabiskokeilujen lisääntyminen sitten vaikuttaa tulevaisuuden päihde- ja mielenterveysongelmiin sekä syrjäytymiseen? Tätä voi arvioida sen tiedon valossa, että noin joka kymmenes kannabista kokeillut päätyy elämässään erityyppisiin päihdeongelmiin.

Valtaosan päihdehaitoista aiheuttavat alkoholi ja tupakka. Kannabiksen haitat ovat pienemmät kuin muiden laittomien huumausaineiden, vaikka sen käyttö on moninkertaisesti yleisempää. Kannabiksen käyttö rajoittuu useimmiten muutamaan kokeiluun tai lyhyeen jaksoon nuoruudessa. Haitat puolestaan liittyvät pääosin runsaaseen ja pitkäaikaiseen käyttöön.

Tämä selittää sitä - ehkä yllättävääkin - tutkimustulosta, että huumausaineita joskus käyttäneet eivät menesty elämässään muita huonommin eikä heillä ole enempää ongelmia kuin muilla.

Valtaosa näistä ihmisistä on käyttänyt vain kannabista ja vain lyhyen ajan. Tutkimustulokset kumoavat niin sanotun porttiteorian, jonka mukaan kannabiksen kokeilu johtaisi vaarallisempien huumausaineiden käyttöön.


Tutkimukset osoittavat, että kannabiksen kertakäytöstä on harvoin vakavia seurauksia. Yliannostus ei johda kuolemaan. Ohimenevät ahdistus- ja sekavuustilat ovat kuitenkin mahdollisia. On myös selvää, että päihtymys lisää aina tapaturmien ja onnettomuuksien riskiä.

Kannabista poltetaan usein tupakan seassa, ja siksi jotkut käyttäjät sairastuvat hengenvaaralliseen nikotiiniriippuvuuteen. Kannabiksen polttaminen saattaa myös altistaa samoille syöpätyypeille ja hengitysteiden sairauksille kuin tupakointi.

Kannabiksen runsas käyttö haittaa koulunkäyntiä, sillä huume heikentää motivaatiota, muistia ja oppimiskykyä. Myös opiskelupaikan ja työn saanti voi vaikeutua, minkä seurauksena saattaa olla syrjäytyminen. Kannabiksen käyttö raskausaikana voi hidastaa lapsen henkisten kykyjen kehitystä pitkälle nuoruuteen.

On myös olemassa jonkin verran näyttöä kannabiksen käytön yhteydestä psykooseihin, kuten skitsofreniaan, sekä masennukseen ja muihin mielenterveyden häiriöihin. Vaikka tutkimusnäytön vahvuudesta voidaan kiistellä, nuoria tulee varoittaa näistä mahdollisista seurauksista. Tämä on erityisen tärkeää, jos nuorella itsellään tai hänen suvussaan on alttiutta mielenterveyden häiriöille.

Suomessa lähes kaikki huumeita käyttävät päihdehuollon asiakkaat käyttävät sekaisin useita päihteitä, myös alkoholia. Joka kymmenes heistä nimeää kannabiksen ensisijaiseksi ongelmapäihteekseen.

Kun vertaillaan eri päihteiden kykyä aiheuttaa riippuvuutta, kannabis sijoittuu keskivaiheille. Kansainvälisen kokemuksen mukaan riippuvuutta esiintyy myös pelkästään kannabista käyttävillä. Euroopassa kannabisriippuvuus jää usein diagnosoimatta ja sairaus liian vähälle hoidolle.


Päihdehoidon asiantuntijoiden mukaan asiakkaiden on hankalaa tunnistaa ja myöntää kannabiksen haittavaikutuksia itsessään, koska monilla heistä on vahvasti idealisoitunut mielikuva kannabiksesta. Toisaalta kannabista yhä myös demonisoidaan, kuvataan joksikin muuksi kuin päihteeksi päihteiden joukossa. Yksi välttämättömistä ehdoista kannabiksen paremmalle hallinnalle yhteiskunnassamme onkin myönteisten ja kielteisten myyttien korvaaminen tutkittuun tietoon perustuvilla realistisilla käsityksillä ja puhetavoilla.

Kokeiluja ei ole helppo ehkäistä ennalta, sillä nuorisokulttuuriin on vaikea vaikuttaa ulkopuolelta. Helpompi on ehkäistä kokeilun vakiintumista säännölliseksi käytöksi.

Nuorten päihdeongelmia ehkäisevät turvallinen koti ja muu kasvuympäristö sekä koulu, joka tukee kasvua ja oppimista. Opettajien, oppilas- ja opiskelijahuollon työntekijöiden, vanhempien ja muiden nuorta ympäröivien aikuisten tehtävä on rakentaa turvaverkko, joka voi ajoissa tunnistaa nuoren ongelmat, tarjota hänelle apua ja tarvittaessa ohjata oikeanlaisiin palveluihin.

Koululla on oltava päihdestrategia, joka määrittelee tehtävät ja menettelytavat ongelmien ehkäisyssä ja päihteiden käyttöön puuttumisessa. Kannabiksen kokeilijoita ei tule yrittää paljastaa rangaistusmielessä. Leimautuminen huumeiden käyttäjäksi voi nykyisessä, paikoin pelonsekaisessa ilmapiirissä pikemmin vahingoittaa kuin auttaa nuoria.

Päihdekasvatuksessa tulee käsitellä sekä laillisia että laittomia päihteitä - asiallisesti, paikkansapitävin tiedoin, keskustelevassa ja suvaitsevassa ilmapiirissä. Liioittelemalla ja pelottelemalla vain menettää luottamuksen ja keskusteluyhteyden, jotka ovat kasvatustyön tärkeimpiä välineitä.

Puusniekka on Kouluterveyskyselyn tutkija
ja Soikkeli päihdetyön erikoissuunnittelija Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

IS: Kannabis oli liikaa SuomiTV:lle - netti nurin ja ohjelma hyllylle

 

 Ilta-Sanomat 15.10.2010
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=2264474


Kannabis oli liikaa SuomiTV:lle - netti nurin ja ohjelma hyllylle


SuomiTV vetää Anja Snellmanin huumeohjelman pois ruudusta.

Syy löytyy mielipidekyselystä, jossa kysyttiin kannabiksen laillistamisesta.

Katsojat saivat äänestää puolesta tai vastaan provosoivaan väittämään: "Kannabis tulisi laillistaa Suomessa!"

Maanantaina ohjelman käynnistyttyä kommentointi lisääntyi niin kiivaasti, että sivusto ei kestänyt yhtäaikaista ylisuurta trafiikkia. Äänestyksen mukaan 93,9 prosenttia vastaajista kannatti kannabiksen laillistamista Suomessa.

- Anja Snellman käsittelee vahvoja tunteita herättäviä aiheita. Meidän mielestämme tämä kyseinen aihepiiri ei sovi lasten aamupuuron aikaan esitettäväksi, SuomiTV:n toimitusjohtaja Jarmo Kalliola sanoo kanavan tiedotteessa.

Ohjelman uusinta oli määrä näyttää uusintana lauantaiaamulla. Nyt SuomiTV uusii kannabisaiheisen ohjelman sunnuntaina 17.10. klo 23.05.

Lauantaiaamusta 16.10. pois jääneen ohjelman tilalla nähdään Suuri ruokavallankumous klo 10.00.

Katso kohua herättänyt väittely YouTubesta: http://www.youtube.com/watch?v=batSIZ37NxU (Linkki osoittaa 1. osaan väittelystä, linkit loppuosiin löytyvät YouTubessa oikealla olevasta listasta...)

Korkein oikeus on keskeyttänyt Timo Haaran tuomion täytäntöönpanon.

Timo Haaran tukijoukot ovat julkaisseet 12.7.2010 seuraavan tiedotteen:

 

Korkein oikeus on keskeyttänyt Timo Haaran tuomion täytäntöönpanon.


Haara olisi vangittu 16.8.2010 1,6 vuodeksi 300 gramman kannabiksen luovuttamisesta muun muassa reumapotilaalle. Haara ei ole hakenut teollaan taloudellista hyötyä, kuten Korkeimman oikeuden lausunnosta käy ilmi, vaan kunnioittanut hyviä ihmisarvoja ja osoittanut lähimmäisen rakkautta kipupotilaita auttaessaan tarjoamalla heille luonnollisemman ja turvallisemman vaihtoehdon.

Täytäntöönpanon lykkäytyminen on odotettu ilouutinen kauan jatkuneessa kamppailussa yhteisen hyvän puolesta. Näin ollen Haaran tämänvuotinen hampuntuotanto ei kärsi ulkoisia vaikeuksia.

-Olen huojentunut ja tyytyväinen tähän tärkeään päätokseen. Katson etta pääsen nyt keskittymään ammattini harjoittamiseen suomessakin, jossa kannabiksen kasvattaminen on laillista, osin jo olemassa olevan lainsäädännon mukaankin luvanvaraista ja EU:n tukemaa. Vangitsemiseni keskeytynyt täytantöönpano mahdollistaa tuotantoni jatkumisen niin suomessa kuin muuallakin euroopan unionin alueella, Haara iloitsee.

Timo Haara kyseenalaistaa suomen lainsäädannön hampun viljelystä: -Kun kerta eletään samassa EU:ssa, niin miten voi olla mahdollista, että Suomessa minut vangittaisiin ja vapauteni riistettäisiin sellaisesta asiasta, mikä esimerkiksi aivan Suomen naapurimaissa, kuten Baltian alueella on täysin sallittu elinkeino.  

Historiallisen hampun puolestapuhuja putkaan?  

Haara katsoo että hän ei ole syyllistynyt huumausainerikokseen tuottamalla hamppua jonka THC-pitoisuudet ovat olleet huomattavasti alle sen, mita voidaan pitää huumausainelainsäädännön kontrollin alittavana ja katsoo tuomionsa olevan aiheeton. Toivottavaa on että oikeuskäsittely johtaa lainsäädännön tarkentumiseen mm. kasvatuksen laillisuuden/luvanvaraisuuden sekä lääkelainsäädännollisten muutosten osalta. Tiedostaessamme hampun viljelystä luontoystävällisesti saatavan hyödyn mm. kuitumateriaaliksi ja lääke-aineiden raaka-aineeksi, on aika nostaa suomen läinsäädänto

samalle kehittyneelle tasolle muun euroopan kanssa. Hamppu on tuhansia vuosia ympäri maailmaa viljelty hyötykasvi, jota voidaan käyttää muun muassa biodiselinä, lääkkeenä, kankaana, paperina, muovina ja öljynä.